บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SUMMITek Rotary Encoder

SUMMITek Rotary EncoderBrand (ยี่ห้อ) : SUMMITek
Product (ชื่อสินค้า) : Rotary Encoder
Model (รุ่น) : SE100-1024-30-2P
Specification (สเปค) :