บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > พลาสติกชูประตูใน SCHINDLER 3300

พลาสติกชูประตูใน SCHINDLER 3300Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : พลาสติกชูประตูใน
Model (รุ่น) : 3300
Specification (สเปค) :