เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด.

ด้วยแนวคิดที่ว่า”จงทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด” บริษัท OKD Elevator จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด นั่นคือการให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนเนื่องจากทีมบริการของบริษัท มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคและแหล่งอะไหล่ของลิฟต์และบันไดเลื่อนเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการจัดการบริหารงานบำรุงรักษา มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาหลายสิบปี และอีกหนึ่งแห่งความถนัดอันยาวนานของทีมงานบริษัท OKD Elevator ก็คือความถนัดในการปรับปรุงดัดแปลงลิฟต์เก่า หรือลิฟต์เสียไม่คุ้มซ่อมให้เป็นลิฟต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในต้นทุนที่ต่ำ

 

มีความพร้อมเพื่อลูกค้า

ทางด้านเทคนิค ทางบริษัทได้เน้นการอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ของระบบควบคุมและระบบขับเคลื่อน รวมทั้งระบบกลไกต่างๆของลิฟต์ ให้กับทีมบริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเน้นทักษะใหม่ๆ ในงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป้าหมายในการให้บริการทางเทคนิคอันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า

การจัดการอะไหล่ ทางบริษัทได้ทำการสำรองอะไหล่ที่ใช้บ่อย และอะไหล่จำเป็นสูงเอาไว้บริการลูกค้า สามารถเบิกไปใช้ได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน ส่วนอะไหล่ที่สามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ ทางบริษัทก็จะทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของลิฟต์หรือบันไดเลื่อน เนื่องจากการจอดรออะไหล่

การให้บริการบำรุงรักษา ทางบริษัทจะส่งช่างบริการเข้าทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลิฟต์หรือบันไดเลื่อนของลูกค้า เดือนละครั้งต่อเครื่อง โดยมีการส่งแผนการบริการล่วงหน้า ลักษณะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือ การทำความสะอาด ตรวจเช็คปรับแต่งอุปกรณ์ทั้งทางกล ทางไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน