บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน > Escalator Speed Sensor

Escalator Speed SensorBrand (ยี่ห้อ) : THYSSENKRUPP
Product (ชื่อสินค้า) : Escalator Speed Sensor
Model (รุ่น) :
Specification (สเปค) :