บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > FRECON ARD UPS (ชุดสำรองไฟฟ้า)

FRECON ARD UPS (ชุดสำรองไฟฟ้า)Brand (ยี่ห้อ) : FRECON
Product (ชื่อสินค้า) : ARD UPS (ชุดสำรองไฟฟ้า)
Model (รุ่น) : AU1300-AT , AU2000-4T-V2 , AU3000-4T-V2 , AU4000-4T-V2
Specification (สเปค) :

ชุดสำรองไฟฟ้า สำหรับใช้เมื่อไฟฟ้าดับ