บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > HEIDENHAIN Rotary Encoder ERN 1321

HEIDENHAIN Rotary Encoder ERN 1321Brand (ยี่ห้อ) : HEIDENHAIN
Product (ชื่อสินค้า) : Rotary Encoder
Model (รุ่น) : ERN 1321
Specification (สเปค) :