บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน > Pressure Belt Wheel Roller

Pressure Belt Wheel RollerBrand (ยี่ห้อ) : THYSSENKRUPP
Product (ชื่อสินค้า) : Pressure Belt Wheel Roller
Model (รุ่น) :
Specification (สเปค) : 100*34*6204