บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER ชูประตูนอก-ใน V30

SCHINDLER ชูประตูนอก-ใน V30Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : ชูประตูนอก-ใน
Model (รุ่น) : V30
Specification (สเปค) :