บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER ล้อเดินสลิงประตูนอก 5400 46*8-6001

SCHINDLER ล้อเดินสลิงประตูนอก 5400 46*8-6001Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : ล้อเดินสลิงประตูนอก
Model (รุ่น) : 5400
Specification (สเปค) : 46*8-6001