บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER ล้อแขวนประตูนอก-ใน V30

SCHINDLER ล้อแขวนประตูนอก-ใน V30Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : ล้อแขวนประตูนอก-ใน
Model (รุ่น) : V30
Specification (สเปค) :