บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน > SCHINDLER แปรงไฟฟ้าสถิตบันไดเลื่อน 330*120*100

SCHINDLER แปรงไฟฟ้าสถิตบันไดเลื่อน 330*120*100Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : แปรงไฟฟ้าสถิตบันไดเลื่อน
Model (รุ่น) :
Specification (สเปค) : 330*120*100