บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER ปริ้นเชื่อมต่อปุ่มกดหน้าชั้น EBBIO 1.Q

SCHINDLER ปริ้นเชื่อมต่อปุ่มกดหน้าชั้น EBBIO 1.QBrand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : ปริ้นเชื่อมต่อปุ่มกดหน้าชั้น EBBIO 1.Q
Model (รุ่น) : 5400
Specification (สเปค) : ID.591712