บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER Elevator Door Shoe (ชูประตูลิฟต์) 3300

SCHINDLER Elevator Door Shoe (ชูประตูลิฟต์) 3300



Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : Elevator Door Shoe (ชูประตูลิฟต์)
Model (รุ่น) : 3300
Specification (สเปค) :