บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน > SCHINDLER Handrail Reverse Chain 17 Joints

SCHINDLER Handrail Reverse Chain 17 JointsBrand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : Handrail Reverse Chain
Model (รุ่น) :
Specification (สเปค) : 17 Joints