บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER Roller R6

SCHINDLER Roller R6Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : Roller
Model (รุ่น) : R6
Specification (สเปค) :