บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SCHINDLER SEM 21.QJ 3300

SCHINDLER SEM 21.QJ 3300Brand (ยี่ห้อ) : SCHINDLER
Product (ชื่อสินค้า) : SEM 21.QJ
Model (รุ่น) : 3300
Specification (สเปค) : 594239