บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่ลิฟต์ > SEIMENS Magnetic Contactor 3TF5022-OXPO

SEIMENS Magnetic Contactor 3TF5022-OXPOBrand (ยี่ห้อ) : SEIMENS
Product (ชื่อสินค้า) : Magnetic Contactor
Model (รุ่น) : 3TF5022-OXPO
Specification (สเปค) :