บริษัท โอเคดีเอลิเวเตอร์ จำกัด > อะไหล่บันไดเลื่อน-ทางเลื่อน > THYSSENKRUPP Handrail Reverse Chain 24 Pairs

THYSSENKRUPP Handrail Reverse Chain 24 PairsBrand (ยี่ห้อ) : THYSSENKRUPP
Product (ชื่อสินค้า) : Handrail Reverse Chain
Model (รุ่น) :
Specification (สเปค) : 24 Pairs